School: Lycée Privé Nephtali

Onderwijs is de beste manier om de arme bevolking een betere toekomst te geven. Het bouwen van scholen vanuit een christelijke visie wordt door de regering gesteund. Onze Stichting helpt om:

·    arme mensen te helpen om hun kinderen naar school te laten gaan;

·    het land te helpen in haar ontwikkeling door kinderen op te leiden voor een grotere bijdrage aan de gemeenschap.

·    de kinderen te vertellen over de bijbel en ze de weg van Jezus te laten zien;


De eerste christelijke school voor voortgezet onderwijs is in oktober 2005 gestart. De naam van de school is:

“LYCEE PRIVÉ NEPHTALI”

Het eerste jaar waren er 40 leerlingen. In 2010 was dat aantal al gegroeid tot 350. De school voorziet in een grote behoefte. In 2015 volgen al 500 leerlingen onderwijs. De jaren daarna was het moeilijker om voldoende leerlingen te krijgen. Er werden meer scholen opgericht, waarvan een aantal illegaal. Die konden goedkoper - maar kwalitatief minder - onderwijs aanbieden. Met hulp van christelijke leerkrachten is het gelukt vanaf 2021 weer voldoende leerlingen onderwijs te kunnen geven zodat het onderwijs en de evangelisatie kunnen blijven doorgaan. De school is nu ook het examencentrum van de overheid voor een junior examen en het baccalaureaat centrum als voorbereiding op de universiteit. De school is één van de succesvolste in de regio. Er is onderhoud aan gebouwen, computers en fotokopieerapparatuur gepleegd. Er is elektriciteit uit zonne-energie aangelegd. In 2022 was er tijdens de zomervakantie een schoolkamp voor 250 kinderen. Het blijft elk jaar een strijd om genoeg betalende studenten te krijgen zodat er voldoende inkomsten zijn om de leraren en onkosten te kunnen betalen.

Voor de nodige voorzieningen, waaronder uitbreiding van leslokalen, schoolbanken, lesmateriaal, etc. is nog veel geld nodig.

In 2008 zijn de giften gebruikt voor de bouw van een waterput. Tot die tijd liepen de kinderen nog dagelijks met een oud olievat op wielen van het dorp naar de school. De eigen waterput bij de school is een enorme vooruitgang in hygiene en drinkwatervoorziening.
Doordat water bij de school te verkrijgen is hebben de leerlingen meer tijd over om op school te studeren.

Het schoolterrein dient te worden omheind. Naast een wettelijke vereiste is dat ook nodig voor de veiligheid van de leerlingen. in 2014 is gestart met de bouw van de omheining. In 2015 zal die verder worden afgebouwd. Giften in 2015 worden voornamelijk gebruikt om de toegangspoorten te bouwen en om de omheing te voltooien.De regering heeft toestemming gegeven om de school uit te breiden voor verder vervolg-onderwijs. Er zijn nieuwe lokalen nodig. De school blijft groeien.

In 2015 is toestemming verkregen om studenten op te leiden tot docent. Dat is een goede ontwikkeling om meer studenten te laten werken aan een zinvolle toekomst.

De stichting is blij en dankbaar daaraan haar steentje bij te kunnen dragen.
De fietsenstalling en een deel van het magazijn zijn in 2021 door een storm verwoest en is daarna vervangen door een steviger bouwwerk.