Burkina Faso

Burkina Faso, het vroegere Opper-Volta, is een republiek in West-Afrika. Het behoort tot de Sahel-landen. Het werd in 1960 onafhankelijk van Frankrijk. Het land is momenteel vrij stabiel en er is godsdienstvrijheid. 10% is christen, 50% moslim en 40% gelooft in inheemse godsdiensten.

Het land is ruim acht keer zo groot als Nederland. Er wonen zo’n 14 miljoen mensen. Burkina Faso is één van de armste landen ter wereld. 80% van de mensen is afhankelijk van de landbouw. Het land heeft geen delfstoffen. Droogte, slechte bodem en infrastructuur, maar ook tekort aan  opleiding zijn de grootste problemen.

Er gaan weinig kinderen naar school doordat de ouders geen geld hebben of doordat kinderen op het land moeten helpen. Daardoor is een groot deel van de mensen analfabeet. Mede door de grote armoede en honger als gevolg van de droogte ligt de levensverwachting slechts rond 53 jaar.