Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso

Activiteitenverslag

In 2015 zijn de fondswervingsactiviteiten gericht op:

  1. Onderhoud aan de waterpomp (begroot op € 1.145 = 750.000 CFA)
  2. Toegangsdeuren schoolterrein (3 grote toegangspoorten, begroot op € 3.800 = 2.500.000 CFA)
  3. Voltooien van de omheining (begroot op € 7.600 = 5.000.000 CFA)

Het laatste punt zal niet volledig op de schouders van onze Stichting rusten.

Fondswerving zal in 2015 op de volgende manieren plaatsvinden:

  • Bijdragen vanuit de diaconie van de Protestantse Gemeente Meppel. Onze stichting is één van de twee goede doelen die dit jaar gesteund worden. De diaconie collecteert hiervoor in de kerk gedurende het jaar 2015;
  • Verkoop van artikelen uit Burkina Faso op diverse markten;
  • Deelnemen aan de wereldmarkt in Meppel op 28 november 2015. Op deze markt wordt door vier goede doelen binnen de Protestantse Gemeente Meppel samne met de diaconie samengewerkt in het Platform Samen Solidair.
    Tijdens de Wereldmarkt zijn er kramen van de diverse deelnemende stichtingen. Er wordt een dienstenmarkt georganiseerd. Er zijn kalenders gedrukt die verkocht worden. En de dag wordt afgesloten met een stamppottendiner.