Activiteitenverslag

In 2021 zijn de fondswervingsactiviteiten gericht op:

 1. Continuiteit van de school Lycee prive Nephtali in Bousse;
 2. Ondersteuning bij uitbetalen van salarissen aan leerkrachten om ze te behouden voor de school;
 3. Ondersteuning van de christelijke kerkelijke activiteiten

Fondswerving zal in 2022 op de volgende manieren plaatsvinden:

 • Bijdragen vanuit de diaconie van de Protestantse Gemeente Meppel door onze participatie in Samen Solidair.
  Onze stichting is één van de twee goede doelen die dit jaar gesteund worden. De diaconie collecteert hiervoor in de kerk;
 • Verkoop van artikelen uit Burkina Faso op diverse markten;
 • Deelnemen aan de wereldmarkt en/of stamppottenbuffet in kerkelijk centrum De Samenstroom in Meppel.
 • Verspreid en van informatie en communicatie over de projecten van de stichting.
  Publicatie in kerkblad Gaandeweg over de activiteiten;
 • Particuliere giften.