Activiteitenverslag

In 2019 zijn de fondswervingsactiviteiten gericht op:

  1. Continuiteit van de school Lycee prive Nephtali in Bousse;
  2. Ondersteuning bij uitbetalen van salarissen aan leerkrachten om ze te behouden voor de school;
  3. Ondersteuning van de christelijke kerkelijke activiteiten

Fondswerving zal in 2020 op de volgende manieren plaatsvinden:

  • Bijdragen vanuit de diaconie van de Protestantse Gemeente Meppel. Onze stichting is één van de twee goede doelen die dit jaar gesteund worden. De diaconie collecteert hiervoor in de kerk;
  • Verkoop van artikelen uit Burkina Faso op diverse markten;
  • Deelnemen aan de wereldmarkt en/of stamppottenbuffet in kerkelijk centrum Trias in Meppel.
  • Verspreiden van informatie en communicatie over de projecten van de stichting.