Activiteitenverslag

In 2022 zijn de fondswervingsactiviteiten gericht op:

 1. Continuiteit van de school Lycee prive Nephtali in Boussé;
 2. Onderhoud van de gebouwen van de school en het terrein en de omheining;
 3. Ondersteuning bij uitbetalen van salarissen aan leerkrachten om ze te behouden voor de school;
 4. Ondersteuning van de christelijke kerkelijke activiteiten;
 5. Bijdragen aan de vergroting en verbouwingskosten van de kerk.

De uitgevoerde acvtiviteiten in Nederland in 2022:

 1. Collecten in de Protestantse Gemeente Meppel;

 2. Voorlichting over de stichting en haar doelstellingen;

 3. Organiseren van een stamppotbuffet;

 4. Deelnemen aan de actie "Tafel in de tuin" (verkoop van spullen);

 5. Publiceren in kerkblad Gaandeweg over de activiteiten;

 6. Verkopen van kniepertjes;

 7. Stimuleren van geven van giften.

Fondswerving zal in 2023 op de volgende manieren plaatsvinden:

Bijdragen vanuit de diaconie van de Protestantse Gemeente Meppel door onze participatie in Samen Solidair. Onze stichting is één van de twee goede doelen die dit jaar gesteund worden. De diaconie collecteert hiervoor in de kerk;

Verkoop van artikelen uit Burkina Faso op diverse markten;
Verkoop van kniepertjes;

Deelnemen aan de wereldmarkt en/of stamppottenbuffet in kerkelijk centrum De Samenstroom in Meppel.

Verspreiden van informatie en communicatie over de projecten van de stichting.
Publicatie in kerkblad Gaandeweg over de activiteiten;

Particuliere giften.