Bestuur

De samenstelling van het bestuur is:Voorzitter:                  A.A. de Groot-de Rooij


Secretaris:                  H.A.I. Ybema


Penningmeester:      G.B. de Groot