Joseph Savadogo

Via het Nederlands Bijbelgenootschap kwam de familie De Groot in contact met een student uit Burkina Faso die de studie “bijbelvertalen” volgde aan de VU in Amsterdam. Die student heeft op een basisschool verteld over zijn land. De kinderen zullen die les uit 1998 nooit vergeten! Deze student was JOSEPH SAVADOGO, een toegewijd pastor uit Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso.

In 1983 had Joseph een succesvolle studie afgerond als luchtverkeersleider. Maar God riep hem zijn baan op te geven en zich gereed te maken voor het dienen van Hem. Zijn weerstand was groot. Maar het visioen was groter.

Na een studie theologie in Engeland en de studie bijbelvertalen in Nederland heeft hij de bijbel vertaald in het Mooré, de meest gangbare taal in Burkina Faso.

Naast voorganger was hij secretaris van de “Lique pour la Lecture de la Bible Burkina Faso”.

Joseph is na een afgeronde studie senior Pastor in de kerk Tanghin-Taambila. Na 22 jaar als (hulp)pastor in de Franse missie-kerk van Tanghin-Barrage, is aan hem gevraagd in 2018 om een zieltogende kerk van 100 leden te gaan leiden. In 2022 telt de kerk meer dan duizend leden, wat een zegen! Daarom is er een grotere kerk gebouwd. Daarnaast is Joseph vice-president in een soort classis over ca 240 regionale kerkelijke leiders.

In september 2022 werd Joseph 60 jaar. Normaal een leeftijd om met pensioen te gaan in Burkina Faso. Maar niet Joseph. Hij blijft zich inzetten voor de school en de kerk.

Joseph ontving in 2014 een hoge onderscheiding van de overheid.

Joseph Savadogo en zijn vrouw Martha uit Burkina Faso bezochten Meppel in 2015. Ze logeerden bij Gert en Anja de Groot. Op de eerste zondag kon Joseph zelf in de Grote Kerk toelichting geven op de collecte voor de school in Burkina Faso. Een week later bezochten Martha en Joseph de kerkdienst in Het Erfdeel.
Hier onder vindt u hun verhaal:

“Tijdens mijn studie bijbel vertalen in Engeland in 1993 werd ik erbij bepaald dat lessen op school kunnen bijdragen aan goed onderwijs maar ook een mogelijkheid zijn om over het evangelie te vertellen. We zochten 10 jaar naar een goed stuk land om de school te kunnen stichten. In 2004 leidden onze gebeden ons naar Boussé, zo’n 56 km van Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Het stuk land is 55.500 m2. Zonder speciale financiering begonnen we aan dit project. Oktober 2005 was het gebouw klaar en startte de inschrijving van nieuwe leerlingen. De school heeft een evangelisch karkater. We begonnen toen met zo’n 50 leerlingen. God zij geprezen! We deelden onze dromen met Gert en Anja de Groot die ons bemoedigden in dit project. Ze ondersteunden ons via de Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso financieel bij de aankoop van het land en de bouw van de school.

In 2009 hadden we een drinkwaterprobleem, maar door sponsorgelden van de Stichting kon er een waterput geplaatst worden die onlangs kon worden gerepareerd. We ondersteunen ook wel ouders die moeite hebben om het schoolgeld te betalen waardoor ook hun kinderen dan naar school kunnen gaan. Maar het is wel moeilijk omdat dit probleem bij veel ouders speelt. We hebben ook een aantal weeskinderen kunnen helpen zodat zij gratis de lessen konden volgen.

De kosten voor het gebouw blijven hoog omdat we nog steeds geld lenen als er weer gebouwd moet worden. Dus het geld dat we via de Stichting ontvangen gebruiken we voor de lessen en om te kunnen bouwen. Er staan nu 3 gebouwen van 4 klaslokalen elk en er is een administratiegebouw. We zijn laatst begonnen met de bouw van de omheining maar die is nog lang niet klaar. Pas wanneer de muren zijn afgewerkt en de deuren zijn geplaatst kan ik bij de regering aangeven dat de grond niet meer door anderen kan worden geclaimd. Vandaar dat we nu samen met uw steun hard werken aan die omheining.

We willen u heel hartelijk bedanken voor al uw gebed, voor de morele en financiële ondersteuning die voor ons echt een zegen is. U heeft ons bemoedigd in dit goede werk. Elke week geeft een pastor een uur bijbel les in elke klas. Dit jaar hadden we 8 klassen en 500 studenten. De school ontvangt in het najaar een belangrijke onderscheiding van de regering vanwege de goede resultaten. Hier zijn we heel blij mee.

Ons verblijf in Nederland is een zegen voor ons. De vader van Martha overleed op 24 juni en er was daarna wat ziekte in de familie waardoor we veel zorgen hadden, maar God stelde ons in staat om toch op reis te gaan en hier wat bij te komen. We danken God voor de gastvrijheid die we hebben ervaren en zijn er diep door geroerd. We hebben zelfs bij leden van de kerk gegeten. Het Woord van God zegt in Mt 10:42 en wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden. U heeft veel meer gedaan voor ons en God zal u daarvoor belonen.

Ons woord voor u is dat ons werk voor God niet tevergeefs is. 1 Cor.15: 58.

Moge de Here u en uw familie zegenen. Moge de Here ook alle leden van de kerk zegenen en al de aardige mensen in Nederland. “